2 فروردین 1397
صفحه اصلی

مرگ چارلز مانسون: نوه برای بدست آوردن بدن

پخش رسانه ای بر روی دستگاه شما نمایش داده نمی شود. ملودی کتب چارلز منسون پیروان قتل های خود را بر اساس دستوراتش انجام داد قاضی کالیفرنیا با پایان دادن به اختلافات باقی مانده از فرمانده فرقه مرگ چارلز منسون، با اعطای بازداشت وی به نوه اش، گزارش های رسانه ای آمریکا را جیسون فریمن، پدربزرگ که در ماه نوامبر در زندان محکوم شد، با چالش های فراوان روبرو شد. یک مرد ادعا کرد که پسر غیر قانونی منسون است، در حالی که یکی دیگر از کارهایش را انجام می دهد. او منحصر به فرد است. فرقه ی منسون در سال های 1960 به قتل رسیده است. او به نام منسون فامی