2 فروردین 1397
صفحه اصلی

مرگ حلی اندرسون: پلیس به دنبال سابق دانشجوی مرده است

هالی اندرسون در یک بیانیه ای اظهار داشت که کارآگاهان هومیلیک به دنبال دوست پسر سابق یک دانش آموز 22 ساله پرستاری هستند که در خانه خود در نیویورک مرده اند. بدن هیلی اندرسون در یک محوطه دانشگاه در نزدیکی کشف شد دانشگاه بینگتن در روز جمعه پلیس می گوید یک دانشجوی پرستار مرد که قبلا آن را به طور رمانتیک مرتبط کرده است، پیش از رسیدن به بدن او، ایالات متحده را در پرواز بین المللی از دست داد. پلیس می گوید وی شخص منافعی است که به مرگ مشکوک خانم اندرسون آسیب می زند.