2 فروردین 1397
صفحه اصلی

تیلسون به عنوان وزیر امور خارجه تریپس کیف های تلمز

دونالد تامپس، رئیس جمهور آمریکا، رییس جمهور آمریکا را دفع کرد. مایکل پومپو، معاون اوباما، از جانب تیلسون به خاطر خدماتش در توییتر، از وی خواسته است. آقای ترامپ گفت که وزیر امور خارجه جدید یک کار فوق العاده آقای تیلسون، مدیر اجرایی سابق ExxonMobil، تنها در حدود یک سال پیش به این شغل منصوب شد. رئیس جمهور همچنین جینا هاسپل را برای اولین بار به عنوان مدیر زن سازمان سیا معرفی کرد. وزارت امور خارجه گفت که آقای تیلرسون با رئیس جمهور صحبت نکرده است. و وای