2 فروردین 1397
صفحه اصلی

زندگی دو نفره یک معلم و پادکست ناسیونالیست سفید او

عکس copyrightGetty Images BBCA معلم فلوریدا پس از اینکه کشف شد که او زندگی دوقلو میزبانی یک پادکست ملی ناسیونالیستی را از کلاس خارج کرده است، روزی دانا والیتیک تحصیلات اجتماعی را در مدرسه راهنمایی کریستال ریور در فلوریدا تدریس کرد. شب 25 ساله اسم مستعار را گرفت تیانا دالیچوف و ارائه تلمیحی از ناسیونالیسمی بی نظیر پادکست در قسمتی از پادکست Unapologetic که در زمان نوشتن به صورت آنلاین در دسترس است، مهمان خواستار معلمان برجستگی بی نظیر در مدارس می شود و والیتیچ به عنوان تیانا دلیچف پاسخ می دهد: