2 فروردین 1397
صفحه اصلی

تصادف هلی کوپتر شرقی رودخانه پنج نفر را در شهر نیویورک کشته است

پخش ویدئویی بر روی دستگاه شما پشتیبانی نمی شود. مجهز به عنوان Passer توسط فیلمبرداری به عنوان یک هلیکوپتر سقوط کرد به رودخانه شرقی در نیویورک. مردم هنگام کشته شدن یک هلیکوپتر در شرق رودخانه شهر نیویورک در روز یکشنبه عصر یکشنبه کشته شدند. پلیس می گوید که داوران به شدت از پنج مسافر از هلی کوپتر اما دو نفر آنها در صحنه فوت کردند در حالیکه سه نفر دیگر در بیمارستان فوت کردند خلبان موفق شد آزادانه خود را بفروشد و توسط یک قایق تفریحی گذرگاه نجات یافت هلیکوپتر که برای یک عکسبرداری در اختیار داشت، کمیته پلیس جزیره روزولت جیمز نیل به خبرنگار گفت: