2 فروردین 1397
صفحه اصلی

"فارما برو" مارتین شرولی به هفت سال محکوم شد

Image copyrightReuters مارتین شرلی، مدیر اجرایی شرکت مواد مخدر سابق، محکوم به هتک حرمت سرمایه گذاران به هفت سال زندان محکوم شد. 34 ساله در دادرسی به عنوان یک قاضی دادگاه فدرال در بروکلین در نیویورک زندان را محکوم کرد. شرلی در سال گذشته از ارسال اظهارات جعلی حسابداران برای سرمایه گذاران در حالی که مخارج بزرگی را از دو صندوق بودجه ای که او اداره می کرد، برای اولین بار در سال 2015 به خاطر قیمت مواد مخدر زندگی می کرد. وکلا او از قاضی درخواست کرده بودند حکم 12 تا 18 ماه را تحریم کنند در حالی که دادستان ها به دنبال حداقل 15 سال